Eimskip Norway AS – Aalesund Shipping Agencies AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: godstransport på sjø innen fisk og tørrlast

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Eimskip Norway AS (org.nr. 976 617 193), kjøp av aksjer og oppnåelse av full kontroll i Aalesund Shipping Agencies AS (org.nr. 984 754 205).Meldt til Konkurransetilsynet