Eimskip Norway AS – Nor Lines AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rutegående godstransportsystem på vei, bane og sjø først og fremst innenlands i Norge

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.11.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Inngrep

Eimskip Norway AS (org.nr. 937 019 661) kjøper 100 % av aksjene i Nor Lines AS (org.nr. 981 099 516)