Electra Partners Europe SA – Tokheim SAS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for utstyr til bensinstasjoner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Electra Partners Europe SA (fransk org.nr. 393.450.093), oppkjøp av Tokheim SAS (fransk org.nr. 432.922.474).Meldt til Konkurransetilsynet