Electra Partners Limited – Brøste A/S

Berørte markeder ikon Berørte markeder: distribusjon av kjemikalier

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.07.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Electra Partners Limited (org.nr. 3789160, USA), oppkjøp av Brøste A/S (dansk CVR-nr. 26-99-10-64).Meldt til Konkurransetilsynet