Elis Holding AS – Popkorn AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Konsulenttjenester innenfor IT

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.01.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Elis Holding AS (org. nr. 895279862) erverver samtlige aksjer i Popkorn AS (org. nr. 988087823)