Elkem ASA – Rec Solar Norway AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon av silisium

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.01.2024

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Elkem ASA (org.nr. 911 382 008) kjøper 100 % av aksjene i Rec Solar Norway AS (org.nr. 986 707 328)