Elnan AS – Økovent AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: VVS - virksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.06.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Elnan AS (org. nr. 942596936) fusjonerer med Økovent AS (org. nr. 881449862)