Elnett Gruppen AS – Kreativ Elektro AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: elektriske installasjoner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Elnett Gruppen AS (org.nr. 979 977 123), oppkjøp av Kreativ Elektro AS (org.nr. 882 369 692).Meldt til Konkurransetilsynet