ELO Holding AS – Asator AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Prosjektering, installasjon, service og vedlikehold innenfor elektro, automasjon og telekommunikasjon/data

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.02.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ELO Holding AS (org. nr. 991937226) erverver 100 % av aksjene i Asator AS (org. nr. 976501500)