Elscoop Group AS – Datelco AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Elektrisk installasjonsarbeid

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.05.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Elscoop Group AS (org.nr. 913 951 069) erverver 100 % av aksjene i Datelco AS (org.nr. 968 366 076)