Eltek ASA og Nera ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for strømforsyningssystemer til teleinfrastruktur og markedet for trådløs telekommunikasjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Eltek ASA (org.nr. 824 545 022) og Nera ASA (org.nr. 944 536 949).Meldt til Konkurransetilsynet