Eltel Networks AS – Eltel Sønnico AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Infrastrukturtjenester til telekommunikasjonsnettet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.08.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Eltel Networks AS (org. nr. 996 336 522) overtar enekontroll i Eltel Sønnico AS (org. nr. 913 070 658)