Eltel Networks AS – Sønnico Tele AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Infrastrukturtjenester for telekommunikasjonsnettverk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.12.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Eltel Networks AS (org.nr. 912955915) og Sønnico Tele AS (org.nr. 996336522), opprettelse av fellesforetak