Eltele Nord AS – Finnmark Bredbånd AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: ASP/driftstjenester og bredbåndstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Eltele Nord AS (org.nr. 980 155 889), kjøp av samtlige aksjer i Finnmark Bredbånd AS (org.nr. 983 198 007).Meldt til Konkurransetilsynet