Ementor AS – Tomato AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Konsulenttjenester knyttet til implementering og drift av virtuell infrastruktur

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.01.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ementor AS (org. nr. 976239997) erverver 100 % av aksjene i Tomato AS (org. nr. 986175938)