Ementor AS – Topnordic A/S

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-løsninger og IT-produkter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.02.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ementor AS (org.nr. 920 237 126), kjøp av samtlige aksjer i Topnordic A/S (dansk CVR-nr. 25-51-14-84).Meldt til Konkurransetilsynet