Emerson Electric Co. – Damcos Holding A/S

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for Marine Tank Management-systemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Emerson Electric Co. (org.nr. 00005170, Missouri, USA), kjøp av 91,48 prosent av aksjene i Damcos Holding A/S (dansk CVR-nr. 28-12-79-44).Meldt til Konkurransetilsynet