Empack Nor AS og Norpack AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: emballeringsprodukter og utstyr som strapping, krympefilm, strekkfilm, hyssing og gummistrikk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.03.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Empack Nor AS (org.nr. 976 547 187) og Norpack AS (org.nr. 950 431 962).Meldt til Konkurransetilsynet