EMPWR Nutrition Group NV / Waterland Private Equity Investments B.V. – Vurense Snack Industrie B.V.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Næringsbarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.08.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

EMPWR Nutrition Group NV (org.nr. BE 0637.861.112 Belgia, eiet av fond forvaltet av Waterland Private Equity Investments B.V.), erverver 100 % av aksjene i Vurense Snack Industrie B.V. (org.nr. 23080831 Nederland)