Encom AS og Norsk Energirevisjon AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: nettvirksomhet og energirådgivning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Encom AS (org.nr. 988 541 281) og Norsk Energirevisjon AS (org.nr. 988 541 230).Meldt til Konkurransetilsynet