Energipartner AS – Total Energi ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av elektrisitet i detaljmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.04.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Energipartner AS (org. nr. 948292025) erverver samtlige aksjer i Total Energi ASA (org. nr. 986031855)