Energispesialisten Einar Gullesen – Bemanner DA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Varmekilder. Brensel. Utleie av personell

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.12.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Energispesialisten Einar Gullesen (org.nr. 976776054) fusjonerer med Bemanner DA (org.nr. 986094377)