Engel Holding AS – Visma ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: programvarer for økonomistyring og logistikk, konsulenttjenester, support, kurs og APS-løsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Engel Holding AS (org.nr. 989 566 172), oppkjøp av Visma ASA (org.nr. 936 796 702), åpent bud til 2. mai 2006.Meldt til Konkurransetilsynet