Eni Energy Solutions B.V. / HV Storm Holding AS – etablering av fellesforetak Vårgrønn AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Vindkraft, engrossalg av elektrisitet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.07.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Eni Energy Solutions B.V. (org.nr. 75003996 nederland) og HV Storm Holding AS (org.nr. 927733242) – etablerer fellesforetak Vårgrønn AS