Eniro AB – Findexa AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: internettbaserte søketjenester og papirbaserte telefonkataloger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Eniro AB (svensk org.nr. 556588-0936), kjøp av samtlige aksjer i Findexa AS (org.nr. 963 815 751).Meldt til Konkurransetilsynet