Eniro AB / Svenska Aller AB – Prebola nr 333 AG

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Internettportal

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.05.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Eniro AB (org. nr. 556588-0936) og Svenska Aller AB (org. nr. 556002-8325) oppretter joint venture Skålguldet 254 KB (org. nr. 969733-6957) som skal kontrolleres av Prebola nr 333 AG (org. nr. 556751-3279)