Eniro Norge AS – Norsk Aller AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for internettsøk, kataloger, trykte og elektroniske medier

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Eniro Norge AS (org.nr. 963 815 751) og Norsk Aller AS (org.nr. 910 119 877), samling av virksomheten SOL i et eget selskap som eies av de to i fellesskap.Meldt til Konkurransetilsynet