Entra ASA – Oslo Areal AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Omsetning og drift av fast eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.12.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Entra ASA (org.nr. 999 296 432) erverver 100 % av aksjene i Oslo Areal AS (org.nr. 959 100 063)