Entra Eiendom AS – Optimo AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.06.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Entra Eiendom AS (org.nr. 981698266) erverver 51% av aksjene i Optimo AS (org.nr. 879379032)