EPH AS – Europris Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Detaljhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.03.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

EPH AS (org. nr. 997517946) erverver 100 % av aksjene i Europris Holding AS (Org. nr. 987125209)