EQT Opportunity Fund – Bodilsen A/S

Berørte markeder ikon Berørte markeder: møbelproduksjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

EQT Opportunity Fund (org.nr. 43940, Channel Islands), aksjekjøp som medfører enekontroll i Bodilsen A/S (dansk CVR-nr. 41-36-89-18).Meldt til Konkurransetilsynet