Erfa Transport AS – AS Veitransport

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Godstransport

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.02.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Erfa Transport AS (org. nr. 871143072) har overtatt alle aksjene i  AS Veitransport (org. nr. 829526352)