ErgoGroup AS – Allianse ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-markedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ErgoGroup AS (org.nr. 982 528 001), oppkjøp av Allianse ASA (org.nr. 920 407 048).Meldt til Konkurransetilsynet