ErgoGroup AS – Ementor Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: outsourcing av IT-virksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ErgoGroup AS (org.nr. 982 528 011), oppkjøp av outsourcingvirksomheten i Ementor Norge AS (org.nr. 976 239 997).Meldt til Konkurransetilsynet