ErgoGroup AS – SYSteam AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ErgoGroup AS (org.nr. 982 528 011), kjøp av 90,14 prosent av aksjene i SYSteam AB (svensk org.nr. 556237-3877).Meldt til Konkurransetilsynet