Ericsson Holding II Inc – Telcordia Holdings Inc

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Mobil, bredbånd, kommunikasjonsløsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.07.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ericsson Holding II Inc (org. nr. 22-3184078, USA) erverver enekontroll over Telcordia Holdings Inc (org. nr. 36-4565308, USA)