Ericsson Holding International B.V. – AxxessIT ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: De berørte markeder er nettverkinfrastruktur, bredbåndtilgang, nettverkløsninger og "integrated access devices

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.06.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ericsson Holding International B.V. (org.nr. 18.031.631, Nederland), oppkjøp av alle gjenstående aksjer i AxxessIT ASA (org.nr. 980 913 120).Meldt til Konkurransetilsynet