Ernst & Young AS – Skye AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.09.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Ernst & Young AS (org.nr. 976 389 387) erverver 100% av aksjene i Skye AS (org.nr. 895 040 592)