Ernströmgruppen AB – Kruge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rør- og ventilasjonsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.10.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Ernströmgruppen AB (org. nr. 556081-4245, Sverige) kjøper 100 % av aksjene i Kruge AS (950031468)