Eson Pac Norge AS – Strålfors AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Etiketter, pakningsvedlegg og kartongforpakning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.09.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Eson Pac Norge AS (org.nr. 976232607) overtar deler av virksomheten i