Etac AB – Hand-Pro AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for hjelpemidler for bevegelseshemmede

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.08.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Etac AB (svensk org.nr. 556324-9746), oppkjøp av Hand-Pro AS (org.nr. 958 598 157).Meldt til Konkurransetilsynet