Etac AB – Handi Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Ombygging av person- og varebiler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.10.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Etac AB (org.nr. 355999459) oppkjøp av Handi Norge AS (org.nr. 940072913)