Eterni Holding AS – Eterni Gruppen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bemanningsløsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.11.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Eterni Holding AS (under navneendring fra NSH Start II nr. 218 AS, org.nr. 919 453 796) overtar enekontroll over Eterni Gruppen AS (org.nr. 914 108 373) med underliggende selskaper