Eurofins Danmark AS – LabNett AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Laboratorietjenester. Rådgivningstjenester om drikkevann, ytremiljø, arbeidsmiljø/inneklima og næringsmidler/mat

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.07.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Eurofins Danmark AS (org.nr. 967997293) erverver 90% av aksjene i LabNett AS (org.nr. 980800873)