EuroPark AS – InterPark AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: parkeringstjenester og kontrollavgiftstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.02.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

EuroPark AS (org.nr. 929 292 065), oppkjøp av InterPark AS (org.nr. 967 467 332).Meldt til Konkurransetilsynet