Euroskilt AS – NCC Norskilt Traffic Safety AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for skilter, variable skilter, oppsettingsutstyr, avsperring og gatemiljø

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.04.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Euroskilt AS (org.nr. 937 472 447), oppkjøp av Norskilt Traffic Safety AS (org.nr. 980 255 980).Meldt til Konkurransetilsynet