Exense ASA – Pro Consulting AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-konsulenttjenester innen utvikling og applikasjonsforvaltning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.06.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Exense ASA (org.nr. 964 922 292), kjøp av 98,9 prosent av aksjene i Pro Consulting AS (org.nr. 977 302 390).Meldt til Konkurransetilsynet