Exense ASA – Xecute AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: konsulentvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Exense ASA (org.nr. 964 922 292), oppkjøp av Xecute AS (org.nr. 976 274 334).Meldt til Konkurransetilsynet