Exhausto AS – Novema Aggregater AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon og salg av ventilasjonsanlegg for næringsbygg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.01.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Exhausto AS (org. nr. 18683741, DK) erverver alle aksjer i Novema Aggregater AS (org. nr. 918522745)