Extra Film AB – Kodak Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: fotofremkalling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Extra Film AB (svensk foretaksnr. 556069-6006), kjøp av aktiva i Kodak Norge AS (org.nr. 914 553 407).Meldt til Konkurransetilsynet